Hệ thống nhận diện

Ý nghĩa biểu tượng - Vì sao là Kiến Bình Minh?
 
 • Ý nghĩa Logo:
  • KIẾN: con kiến có những đặc tính:
   • Thành thạo, chuyên nghiệp
   • Năng động
   • Tinh thần đồng đội
   • Trung thực
   • Đại diện cho chữ “Trí”
  • BÌNH MINH: ánh sáng mang niềm tin và khát vọng sống cho đời.
 • Hình dạng Logo chuẩn: