Tầm nhìn - Sứ mệnh

Tầm nhìn:

Trở thành một Tập đoàn Thương mại tầm cỡ trong khu vực Châu Á

 

Sứ mệnh:

Góp phần đưa “hàng hóa” của Thế Giới vào Việt Nam và mang “sản phẩm” của Việt Nam ra Thế Giới bằng những kênh phân phối chuyên nghiệp, nhằm hài hòa lợi ích của công ty, các đối tác và cộng đồng.