Quỹ Kiến Bình Minh

Danh sách mạnh thường quân tài trợ Mắt Thần

Những tấm lòng vàng đã chung tay góp sức cùng Quỹ Kiến Bình Minh mang Mắt Thần đến với người khiếm Thị

+ Xem tiếp

Danh sách nhận Mắt Thần từ quỹ Kiến Bình Minh

Sau đây là danh sách các cô chú khiếm thị đã nhận Mắt Thần từ Quỹ Kiến Bình minh và các nhà hảo tâm.

+ Xem tiếp